Atpūtas-kuģītis-VECRĪGA-web1

Atpūtas kuģītis “VECRĪGA” strādā katru dienu!

Reisu laiki darba dienās:
Rīgas panorāmas reiss plkst. 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Reisu laiki sestdienās, svētdienās:
Rīgas panorāmas reiss plkst. 10:00; 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Saulrieta reiss uz Jūras vārtiem, kur Baltijas Jūra satiekas ar Daugavu plkst. 20:00

Biļešu cenas:

Rīgas panorāmas reiss 1h (Pieaugušajiem) – 10 EUR 

Bērniem no sešu līdz deviņu gadu vecumam – Rīgas panorāmas reiss 1h – 3.00 EUR
Saulrieta reiss 2,5 h (Pieaugušajiem) – 20 EUR

Bērniem no sešu līdz deviņu gadu vecumam – Rīgas panorāmas reiss 1h – 5.00 EUR
Skolēniem, studentiem (uzrādot ISIC apliecības) – Rīgas panorāmas reiss 1h – 5.00 EUR.  Saulrieta reiss 2.5h – 10.00 EUR
Bērniem līdz piecu gadu vecumam brauciens ar kuģīti ir bez maksa

Maršruts:

 Ja ūdens līmenis Daugavā ir normas robežās, kuģītis brauc līdz Dienvidu tiltam, apmet nelielu loku, tad apkārt Zaķu salai, Lucavsalai atpakaļ līdz Vanšu tiltam, līdz Pasažieru ostai un uz atiešanas punktu.

Lūdzam ņemt vērā, ka kuģīša reiss var tikt atcelts:

  •  nepiemērotu laika apstākļu dēļ;
  •  tehnisku iemeslu dēļ;
  •  ja kuģītis ir pasūtīts vai rezervēts;
  •  ja nav pietiekošs braucēju skaits.

Katru piektdienu no plkst. 22.30 uz Atpūtas kuģīša “VECRĪGA” norisinās „BOAT PARTY Latvia” pasākumi.

River boat ”VECRĪGA” is open daily!

Cruise time in working days:

„Riga panorama trip” 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Cruise time on Saturdays, Sunday:

„Riga panorama trip” 10:00; 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

„Sunset trip” during which we head to the Sea gate where the Baltic sea meets the river Daugava 20:00.

Price list:
„Riga panorama trip” 1h (Adults) – 10 EUR 

Children from six to nine years of age – „Riga panorama trip” – 3.00 EUR
„Sunset trip”  2,5h (Adults) – 20 EUR

Children from six to nine years of age – „ Sunset trip” – 5.00 EUR
Pupils, students (With ISIC) – „Riga panorama trip” –  5.00 EUR, “Sunset trip” – 10 EUR
Children under the age of six boat trip is free of charge

About trip:

During the voyage we guarantee an unforgettable view on the Old city and its’ towers, Riga castle, Riga passenger terminal, TV Tower in Zaķusala and other places that cannot be left without notice.

Please note that the boat trip may be canceled:

unsuitable weather conditions;
for technical reasons;
if the boat is ordered or reserved;
if there is no sufficient number of riders.
________________________________________________________________________________________

Прогулочный кораблик «VECRĪGA» открыт ежедневно!

По рабочим дням:

Рейс “Панорамы Риги»: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

По субботам и воскресеньям:

Рейс “Панорамы Риги»: 10:00; 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Рейс «Рейс заката» в течение которых мы направляемся к Воротам моря, где Балтийское море встречается с Даугавой. 20:00

Цены на билеты:
«Панорама Риги» 1 час (для взрослых) – 10 EUR

Дети от шести до девяти лет – «Панорама Риги» – 3,00 EUR

“Рейс заката” 2,5ч (для взрослых) – 20 EUR

Дети от шести до девяти лет – « Рейс заката » – 5,00 EUR
Ученики, студенты (ISIC карта) – Рейс “Панорамы Риги»- 5,00 EUR, Рейс «Рейс заката» –  10.00 EUR
Детям в возрасте до пяти лет бесплатно

Маршрут:

Во время поездки вдоль центра старого города гарантирован замечательный вид на Старую Ригу с ее башнями, Президентским замком, Рижским пассажирским портом и, конечно, ТВ башней на Закюсала, а также другими заслуживающими внимания объектами осмотра.

Учти, что рейс может отмениться в случае:

плохих погодных условий;
технических проблем;
если кораблик зарезервирован;
не собрано достаточное количество путешествующих.

Choose the best boats
in Latvija!

CONTACT US
Call Now
Directions