Canal boats in Rīga

River Cruises

Vēsturiskie kanāla kuģīši “Amber Rīga” un “Aurora” piedāvā vienas stundas braucienu “Vecrīgas panorāmas reiss”.

Brauciena laikā pa Vecpilsētas kanālu garantēts lielisks skats uz Kronvalda parku, Bastejkalnu, Brīvības pieminekli, Latvijas Nacionālo operu, “Stockmann”, Rīgas Starptautisko autoostu un Rīgas Centrāltirgu, bet, iepeldot Daugavā, paveras lielisks skats uz TV torni Zaķusalā, Rīgas pili, Doma baznīcu un citiem Vecrīgas torņiem, brauciena laikā arī ir redzama Andrejosta un Rīgas Pasažieru osta.

Kuģītis “Amber Rīga” var izvizināt līdz pat 12 pasažieriem un kuģītis “Aurora” – līdz pat 24 pasažieriem.

____________________________________________________________________

Historical canal boats Amber Riga and Aurora offer 1-hour trip Old Riga panoramic tour.

During the journey along the Old Town Canal, you will enjoy a great view of the Kronvalda Park, the Bastion Hill (Bastejkalns), the Freedom Monument, the Latvian National Opera, the shopping mall Stockmann, the Riga International Bus Station and the Riga Central Market, but on entering the River Daugava, you will see unique views of the TV Tower in the Hare Island (Zaķusala), the Riga Castle, the Dome Cathedral and the other towers of the Old Town. During the tour you will be able to see also the Andrejosta and the Riga Passenger Port.

The boat Amber Riga has a maximum capacity of up to 12 passengers and the boat Aurora – up to 24 passengers.

____________________________________________________________________

Исторические канальные кораблики «Amber Rīga» и «Aurora» предлагают часовую поездку «Рейс с панорамой Старой Риги».

Во время прогулки по городскому каналу гарантирован изумительный вид на парк Кронвалда, Бастионную горку, памятник Свободы, Латвийскую национальную оперу, универмаг Stockmann, Рижский международный автовокзал и Рижский центральный рынок. При входе в Даугаву открывается великолепный вид на телевизионную башню на острове Закюсала, Рижский замок, Домский собор и другие башни Старой Риги. Во время поездки также видны порт Андрейоста и Рижский пассажирский порт.

Кораблик «Amber Rīga» может прокатить до 12 пассажиров, а кораблик «Aurora» – до 24 пассажиров.

Choose the best boats
in Latvija!

CONTACT US
Call Now
Directions