-20% DISCOUNT WHEN PURCHASING A TICKET ON OUR WEBSITE

„Jaunā Vecrīga” SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
Reģ. Nr. 50103633331
Mežkalnu ielā 20, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis 29896138, 20091302, e-pasts jaunavecriga@knutstyle.lv

INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

SIA „Jaunā Vecrīga” interneta veikala https://rivercruises.lv/ (tālāk tekstā i-veikals) apmeklētāji un lietotāji piekrīt un apņemas ievērot zemāk minētos lietošanas noteikumus.
I-veikalu administrē SIA „Jaunā Vecrīga” (tālāk tekstā – JV), juridiskā adrese: Mežkalnu ielā 20, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167, Reģ. Nr. 50103633331, Tālrunis 29896138, e-pasts jaunavecriga@knutstyle.lv

1. Līguma priekšmets

1.1. JV pārdod braucienu biļetes sava uzņēmuma valdījumā esošajiem kuģiem un citiem ūdens transporta līdzekļiem.
1.2. JV ir tiesīgs noteikt vai mainīt biļešu cenas un realizācijas noteikumus, noteikt sēdvietu izvietojumu, noteikt minimālo vai maksimālo ietilpību braucienu laikā un citus parametrus.
1.3. Tiesības un saistības sakarā ar biļetēm nosaka un izsludina JV un tā uzņemas saistības par šo tiesību un saistību saturu vai izpildīšanu. JV ir atbildīga par saturu, kvalitāti, informāciju vai reklāmu.

2. Cenas un norēķini

2.1. Biļešu cenas un i-veikalā pieejamo biļešu skaits par attiecīgo cenu var mainīties līdz brīdim, kad klients biļetes ir ielicis savā iepirkumu grozā.
2.2. Tirdzniecībā uz vienu pasākumu vienlaicīgi var būt biļetes par dažādām cenām.
2.3. JV patur tiesības patstāvīgi izstrādāt savu biļešu pārdošanas stratēģiju, iepriekš par to nebrīdinot nedz apmeklētājus un biļešu īpašniekus.
2.4. Saskaņā ar JV stratēģiju, tirdzniecībā var būt speciāli biļešu piedāvājumi vai speciālas cenas, kuru nosacījumi un termiņi ir norādīti atsevišķi katra brauciena aprakstā.
2.5. I-veikalā izvēlēto biļešu apmaksai tiek dotas 15 minūtes, kuru laikā klients veic darījuma apmaksu, izmantojot internetbanku maksājumus vai maksājumu kartes (VISA, Mastercard).
2.6. Ja 15 minūšu laikā klients nav veicis apmaksu, tas nozīmē, ka darījums nav noticis. Biļetes automātiski tiek atbrīvotas brīvai tirdzniecībai un klientam pirkšanas process ir jāveic no jauna.
2.7. Biļešu iegāde interneta veikalā www.rivercruises.lv ir maksas pakalpojums, kā arī, piegādes maksa, ja tā ir noteikta izvēlētajam piegādes veidam, tiek pievienota kopējai pirkuma summai.
2.8. I-veikalā nav iespējama biļešu rezervācija un apmaksa par izvēlētajām biļetēm ir jāveic 15 minūšu laikā pēc to pievienošanas pirkuma grozam.
2.9. JV ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošanu, tādā veidā, preču un pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

3. Biļešu noteikumi

3.1. Biļetes derīguma termiņš ir 15 dienas no tās iegādes brīža, bet ne ilgāk kā līdz 15.oktobra tekošajam gadam.
3.2. Ja biļete netiek izmantota līdz biļetes izmantošanas termiņa pēdējai dienai (ieskaitot), tad uzskatāms, ka Pircējs ir atteicies no biļetes izmantošanas, un Pircējs zaudē tiesības saņemt pakalpojumu.
3.3. Ja Biļete ir pasākumam, koncertam, speciālam ceļojumam, braucienam vai tml., kas notiek konkrētā datumā/-os, tad pircējam biļete ir jāizmanto ne vēlāk kā līdz attiecīgajam notikumam, ja vien piedāvājumā nav norādīts citādāk.
3.4. Brauciens var tikt atcelts:
3.4.1. nepiemērotu laika apstākļu dēļ;
3.4.2. tehnisku iemeslu dēļ;
3.4.3. gadījumā, ja kuģītis ir rezervēts;
3.4.4. ja nav nokomplektēts pietiekams braucēju skaits;
3.4.5. ja ir iestājušies nepārvaramās varas apstākļi.
3.5. Ja Pircējs ir iegādājies biļeti un atnākot uz attiecīgā kuģu piestātni ir konstatēts kāds no 3.5.2. , 3.5.3., 3.5.4. punktiem, un, ja JV ir iespēja piedāvāt savā valdījumā esošu citu kuģa braucienu, tad Pircējam ir iespēja izmantot savu biļeti piedāvātajā braucienā.
3.6. Pircējam ir tiesības atgūt naudu par biļetes iegādi, ja ir iestājies kāds no 3.4. punktā minētajiem apstākļiem, rakstot iesniegumu JV.
3.7. Tā kā biļetes derīguma termiņš ir 15 dienas un JV neveic rezervācijas, nopirktā biļete negarantē vietu konkrētajā reisā.
3.8. Uz Rīgas panorāmas reisa braucienu ir jāierodas vismaz 20 minūtes pirms reisa.
3.9. Uz Saulrieta reisa braucienu ir jāierodas vismaz 50 minūtes pirms reisa.
3.10. Uz Vecpilsētas panorāmas reisa braucienu ir jāierodas vismaz 15 minūtes pirms reisa.
3.11. Uz braucienu uz Jūrmalu ir jāierodas vismaz 40 minūtes pirms reisa.
3.12. Uz braucienu uz Mežaparku ir jāierodas vismaz 40 minūtes pirms reisa.
3.13. Uz pārējiem braucieniem, kuri nav norādīti, kā atsevišķs punkts ir jāierodas vismaz 25 minūtes pirms reisa.
3.14. Par izmaiņām kuģa reisu grafikā ir jāseko līdzi tikai JV oficiālajā mājaslapā, kur tiek arī tirgotas biļetes. Izmaiņas tiek publiskotas uzreiz tiklīdz JV ir kāda oficiāla informācija.
3.15. Biļetei ir jābūt drukātā veidā, ja vien piedāvājumā nav norādīts citādāk

4. Piegāde

4.1. E-Biļetes tiek nosūtītas uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi automātiski pēc pasūtījuma apmaksas.
4.2. E-BIĻETES tirdzniecība tiek pārtraukta līdz ar sezonas beigām vai arī ātrāk, ja to ir noteikusi JV.
* E–Biļete: biļete, kura izdrukāta uz A4 izmēra lapas ar svītrlasītāja kodu un brauciena detaļām.

5. Tirgotāja atbildība

5.1. Viens klients vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā 15 biļetes uz vienu braucienu, ja JV nav noteicis citādāk.
5.2. JV nepārbauda lietotāja personību. Neierobežojot iepriekš minēto, ikviens un visi JV i-veikala apmeklētāji un lietotāji apstiprina JV kā savu personas datu apstrādātāju un piekrīt, ka dati var tikt vākti, reģistrēti, ierakstīti, uzglabāti, kārtoti, pārveidoti, izmantoti, pārsūtīti un izplatīti, bloķēti vai dzēsti atbilstoši Latvijas Republikas izdotajam Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Datu pārvaldītājs un apstrādātājs ir SIA „Jaunā Vecrīga”, juridiskā adrese: juridiskā adrese: Mežkalnu ielā 20, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167, Reģ. Nr. 50103633331,
5.3. Personas dati, ko apstrādā JV saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir tikai dati, ko tiešsaistē iesniedz JV i-veikala apmeklētājs vai lietotājs, norādot datus biļešu iegādei JV i-veikalā. Vienīgais un patiesais personas datu apstrādes mērķis šo Lietošanas noteikumu ietvaros ir nodrošināt JV i-veikala (vietnē www.rivercruises.lv) darbību. Lai realizētu iepriekš norādītos mērķus, JV ir tiesības nodot personas datus uzņēmumiem, kas pieder tai pašai uzņēmumu grupai JV ietvaros.
5.4. JV kontaktinformācija ir norādīta šo Lietošanas noteikumu sākumā, kā arī ir pieejama vietnē www.rivercruises.lv.
5.5. JV nepārbauda biļetes pircēja vai īpašnieka personas identitāti, nedz arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties tā rezultātā.
5.6. I-veikala lietošanas noteikumu pārkāpšana dod JV tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkuru lietotāja biļešu pirkumu.
5.7. JV nav atbildīgs par rakstiem, komentāriem un citiem datiem mājas lapā, kurus ievieto i-veikala lietotājs vai mājas lapas apmeklētājs.
5.8. JV mājas lapa var saturēt atsauksmes un saites uz vispasaules informāciju internetā, tā kā JV nevar kontrolēt šīs vietas un tur izvietoto informāciju, JV neuzņemas atbildību par atbilstību, nozīmību un informāciju šajās vietās.
5.9. Jebkura šīs mājas lapas lietošana (biļešu pārdošanai, reklāmai, biznesa piedāvājumiem un citām komerciāla rakstura aktivitātēm), ieskaitot atsauces uz JV ir aizliegta bez JV rakstiskas atļaujas.

6. Pircēja atbildība

6.1. I-veikala lietotājs apņemas netraucēt i-veikala darbību un tehnoloģiskos risinājumus.
6.2. Jebkāda i-veikala darbības pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, piemērošana, lietošana un datu publicēšana jelkādos nolūkos ir aizliegta. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi no i-veikala vai biļešu rezervācijas sistēmas, ir aizliegta.
6.3. Lietojot i-veikalu tās lietotājs piekrīt:
6.3.1. ka ir vismaz 18 gadu vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņām ir dotas tiesības lietot i-veikalu);
6.3.2. ievērot visus i-veikala lietošanas noteikumus;
6.3.3. uzņemties pilnu atbildību par to, lai viņa lietotājvārds vai parole netaptu zināma trešajām personām;
6.3.4. neizmantot biļešu apmaksai 3.personas maksājumu karti;
6.3.5. ievērot biļešu lietošanas noteikumus, kas norādīti uz katras biļetes.
6.4. Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod JV tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkura lietotāja biļešu pirkumu.

7. Pasūtījuma atcelšana/Darījuma summas atmaksa

7.1. Biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, ja vien tas nav paziņots savādāk no JV puses.
7.2. Brauciena atcelšanas/pārcelšanas gadījumā, ja tā notiek ilgstošu laiku, klientam pēc viņa pieprasījuma, tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība.
7.3. Visas sūdzības par pasākuma saturu, kvalitāti un reklāmu iesniedzamas JV.

Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties i-veikalā, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.
Šie noteikumi ir pieejami JV mājas lapā www.rivercruises.lv

 

BUY TICKET ONLINE
WITH 20% DISCOUNT

BUY TICKET
Call Now Button