„Jaunā Vecrīga” SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
Reģ. Nr. 50103633331
Mežkalnu ielā 20, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis 29896138, e-pasts jaunavecriga@knutstyle.lv

AIRU LAIVAS UN KATAMARĀNU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Vienā laivā un katamarānā drīkst atrasties tik laivotāju, cik tas ir paredzēts laivas modeļa tehniskajos parametros (laivā var atrasties 3 pasažieri un katamarānā 2-4 pasažieri atkarībā no katamarānu ietilpības) (turpmāk tekstā – peldlīdzeklī).
 2. Iekāpšana peldlīdzeklī notiek tajā brīdī, kad tas ir novietota ūdenī. Iekāpšanas brīdī peldlīdzeklis ir stabili jātur, lai tā nešūpotos un neapgāztos.
 3. Peldlīdzeklī katrs laivotājs uzturas savā sēdvietā. Nedrīkst celties kājās un liekties pāri peldlīdzekļa malai.
 4. Peldlīdzeklim atrodoties gaitā, nav ieteicams ķerties pie kokiem vai zariem, kas atrodas upē. Šāda rīcība var beigties ar laivas apgāšanos.
 5. Atrodoties Peldlīdzeklī uz upes, katrs pats ir atbildīgs par savu drošību un veselību. Tāpat ikviens laivotājs ir atbildīgs par tādu savu rīcību, kas var apdraudēt citu laivotāju drošību un veselību.
 6. Vecāki, radinieki, vai aizbildņi ir atbildīgi par bērnu, kuri atrodas kopā ar tiem, drošību.
 7. Ar peldlīdzekli aizliegts iebraukt Daugavā.
 8. Katrs laivotājs pats uzņemas atbildību par sekām, kādas varētu rasties, neievērojot augstāk minētos nosacījumus
 9. Aizliegts lietojot peldlīdzekli lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vai psihotropās vielas.
 10. Par inventāra bojāšanu noteikta sekojoša maksa – Duļļi 15 eur , Airis 25 eur., katamarāna korpusa bojājumi 75 eur,
 11. Katrs klients iznomājot peldlīdzekli piekrīt augstāk minētajiem noteikumiem.

SIA „Jaunā Vecrīga” administrācija

BUY TICKET ONLINE
WITH 20% DISCOUNT

BUY TICKET
Call Now Button