Canal boats in Rīga

River Cruises

Vēsturiskie kanāla kuģīši  „AMBER RĪGA” , „AURORA” , „ARABELLA”  un “ANNABELLA” piedāvā vienas stundas braucienu “Vecrīgas panorāmas reiss”.

Brauciena laikā pa Vecpilsētas kanālu garantēts lielisks skats uz Kronvalda parku, Bastejkalnu, Brīvības pieminekli, Latvijas Nacionālo operu, “Stockmann”, Rīgas Starptautisko autoostu un Rīgas Centrāltirgu, bet, iepeldot Daugavā, paveras lielisks skats uz TV torni Zaķusalā, Rīgas pili, Doma baznīcu un citiem Vecrīgas torņiem, brauciena laikā arī ir redzama Andrejosta un Rīgas Pasažieru osta.

Kuģīšu ietilpība:

„AMBER RĪGA” – 12 pax

„AURORA” – 24 pax

„ARABELLA” – 22 pax

“ANNABELLA” – 28 pax

____________________________________________________________________

Historical canal boats „AMBER RĪGA” , „AURORA” , „ARABELLA”  and “ANNABELLA” offer 1-hour trip Old Riga panoramic tour.

During the journey along the Old Town Canal, you will enjoy a great view of the Kronvalda Park, the Bastion Hill (Bastejkalns), the Freedom Monument, the Latvian National Opera, the shopping mall Stockmann, the Riga International Bus Station and the Riga Central Market, but on entering the River Daugava, you will see unique views of the TV Tower in the Hare Island (Zaķusala), the Riga Castle, the Dome Cathedral and the other towers of the Old Town. During the tour you will be able to see also the Andrejosta and the Riga Passenger Port.

Boat capacity:

„AMBER RĪGA” – 12 pax

„AURORA” – 24 pax

„ARABELLA” – 22 pax

“ANNABELLA” – 28 pax

____________________________________________________________________

Исторические канальные кораблики „AMBER RĪGA” , „AURORA” , „ARABELLA”  и “ANNABELLA”  предлагают часовую поездку «Рейс с панорамой Старой Риги».

Во время прогулки по городскому каналу гарантирован изумительный вид на парк Кронвалда, Бастионную горку, памятник Свободы, Латвийскую национальную оперу, универмаг Stockmann, Рижский международный автовокзал и Рижский центральный рынок. При входе в Даугаву открывается великолепный вид на телевизионную башню на острове Закюсала, Рижский замок, Домский собор и другие башни Старой Риги. Во время поездки также видны порт Андрейоста и Рижский пассажирский порт.

Вместимость корабля:

„AMBER RĪGA” – 12 pax

„AURORA” – 24 pax

„ARABELLA” – 22 pax

“ANNABELLA” – 28 pax

BUY TICKET ONLINE
WITH 20% DISCOUNT

BUY TICKET
Call Now Button